Mancozeb non-renewal / Non-renouvellement de mancozèbe

 
 

Mancozeb non-renewal 
Non-renouvellement de mancozèbe


De actieve stof mancozeb werd niet hernieuwd!

Geachte klant,

De actieve stof mancozeb werd niet hernieuwd en zal dus verdwijnen op de Annex I lijst. Bijgevolg zullen alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van mancozeb ook verdwijnen uit de markt. Volgende uitverkoop- en opgebruiktermijnen werden door België (FOD) toegekend:
  • Verkoop door de toelatingshouder tot 04/07/2021
  • Verhandeling en uitverkoop door derden tot 04/07/2021
  • Opgebruik van de producten uiterlijk tot 04/01/2022
 
 
 
La substance active mancozèbe n’a pas été renouvelée !
 
Cher client,

La substance active mancozèbe n'a pas été renouvelée et disparaîtra donc de la liste de l'annexe I. En conséquence, tous les produits phytopharmaceutiques à base de mancozèbe disparaîtront également du marché.
Les périodes de vente et d'utilisation suivantes ont été attribuées par la Belgique (SPF) :
  • Vente par le détenteur de l’autorisation jusqu'au 04/07/2021
  • Commerce et vente par des tiers jusqu'au 04/07/2021
  • Utilisation des produits autorisés jusqu'au 04/01/2022 au plus tard
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Crop Manager Kurt Put via 0032 (0)470/70 67 46 of kurt.put@upl-ltd.com 
Crop Manager Tom Van Craenem via 0032 (0)479/55 26 45 of tom.vancraenem@upl-ltd.com

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à contacter :
Crop Manager Kurt Put via 0032 (0)470/70 67 46 ou kurt.put@upl-ltd.com 
Crop Manager Tom Van Craenem via 0032 (0)479/55 26 45 ou tom.vancraenem@upl-ltd.com 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.
 
Utilisez les produits phytopharmaceutiques en toute sécurité. Avant utilisation, lisez l’étiquette et les informations sur le produit. Pour plus d’informations sur les produits, y compris les textes et symboles de danger, veuillez consulter le site www.fytoweb.be/fr
 

Claudius Prinsenlaan 144 a • Breda, Brabant 4818 CP • Netherlands • Klik hier om uit te schrijven.