Nieuwe perspectieven van Imagro voor jou | Bekijk de e-mail online

 
 

    

 

Vaak zijn ondernemers op zoek naar een gat in de markt. Maar een gat in de maatschappij kan wel eens veel relevanter én financieel betekenisvoller zijn. Biodiversiteit is zo’n gat in de maatschappij.

 

Investeren in biodiversiteit betaalt zich terug in meer gezondheid, klimaatadaptatie én inkomen; enorme satisfiers met veel waarde en drie vliegen in één klap. Dat besef motiveert! En dat hebben we nodig om echt in actie te komen. De negatieve feiten over de achteruitgang van biodiversiteit zorgen daar niet voor. Die verlammen vooral.

 

Met deze I-mailing hopen wij ons steentje bij te dragen aan de positieve flow die nodig is voor versterking van biodiversiteit. Iets wat we zeker in deze tijd heel goed kunnen gebruiken!

 

In deze I-mailing:

  • "De Nieuwe wAarde biedt kaders en ankers bij verduurzaming van onze wijken"
  • Geld verdienen met biodiversiteit: Het Kan Wél!
  • Oproep van de Dutch Dairy Challenge
  • Groen doen loont!
 
 
"De Nieuwe wAarde biedt kaders en ankers bij verduurzaming van onze wijken"
 
 

Imagro is één van de initiatiefnemers van De Nieuwe wAarde. De Nieuwe wAarde staat voor een nieuwe visie en aanpak bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Doel is het gelijktijdig realiseren van een klimaatadaptieve, biodiverse én gezonde leefomgeving. Astrid Jongboom van Weller Wonen was betrokken bij één van de eerste pilots rond dit nieuwe concept voor de openbare ruimte.

 
 
 
Geld verdienen met biodiversiteit: Het Kan Wél!
 
 
Imagro is verantwoordelijk voor de communicatie van en over Courage; de Innovatiemotor van de Nederlandse melkveehouderij. In het Courage -project LandvanWaarde staat versterking van de biodiversiteit centraal. Het doel van dit project is om van agrarisch natuurbeheer een stevige poot onder het boerenbedrijf te maken. Sinds twee jaar loopt er een pilot in Salland, Overijssel. Drie agrarisch ondernemers uit Wijhe vertellen over de waarde van dit project voor hen.
 
 
 

Oproep van de Dutch Dairy Challenge

 
 
De Dutch Dairy Challenge (DDC) daagt melkveehouders uit om aan de slag te gaan met vernieuwende ideeën (zoals bijvoorbeeld versterking van biodiversiteit) voor het eigen bedrijf. Melkveehouders uit regio N-Limburg & O-Brabant kunnen zich tot en met 14 februari online aanmelden. Ondernemers met de beste ideeën ondersteunen we gedurende drie maanden in het uitwerken van hun idee tot een goed doordacht (business)plan. Imagro is één van de vijf initiatiefnemers van de Dutch Dairy Challenge.
 
 
 

Groen doen loont!

 
Groen in de woon-, werk- en leefomgeving is van grote maatschappelijke waarde en vertegenwoordigt bovendien een aanzienlijke economische waarde. Steeds meer partijen zoals gemeentes, woningcorporaties en projectontwikkelaars beginnen dat in te zien. Wanneer we groen als multifunctionele oplossing inzetten, is ‘t een investering die zich op vele fronten terugverdient.

Lees de longread van Wageningen Environmental Research over zeven redenen om groen te doen:
 
 
 

St. Janstraat 22 • Ottersum, Limburg 6595AC • Netherlands • Klik hier om uit te schrijven.