QPS informeert en vernieuwt
 

Neem zeker een kijkje op onze nieuwe website!


 
 
Onze expertise

DIE DELEN WE


 
 

Autofiscaliteit: wat verandert er vanaf 2020?


Met het zomerakkoord van 2017 staan er een aantal wijzigingen op til die vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021) worden ingevoerd. Maar daar blijft het niet bij. Ook de CO2-waarden die bepalend zijn voor de belastbaarheid werden intussen herbekeken en zorgen voor onzekerheid.

 

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen: de wijzigingen voor de NV


Voor de Naamloze Vennootschap (NV) is de invoering van het nieuw ‘Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” op 1 mei 2019 minder ingrijpend dan voor de andere vennootschapsvormen. Hier geven we de 5 belangrijkste wijzingen weer.

 
 

Het duolegaat: de win-win om erfbelasting te verminderenWenst u via testament een vriend of een ver familielid te begunstigen, dan loopt de erfbelasting snel op. Het duolegaat biedt  mogelijks een oplossing om de successiedruk te temperen.

 

Afzonderlijke aanslag minimale bedrijfsleidersbezoldiging afgeschaft!


Op 19 maart 2019 werd het wetsvoorstel tot integrale opheffing van artikel 219quinquies WIB’92 goedgekeurd door de Kamercommissie Financiën. 

 
 
 
 
 
SOCIAL MEDIA 
 
 
Copyright @2019. QPS Accountants
 

Prins Bisschopssingel 34A • Hasselt, Limburg 3500 • België • Klik hier om uit te schrijven.