'Hoe ga ik de komende tijd om met de LVS-toetsen?' Adviezen, tips en uitleg van Cito voor het basisonderwijs | april 2020 
 
 

Beste meneer Willems,Al bijna drie weken zijn de scholen dicht en zetten jullie alle zeilen bij om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Trots is een woord dat wij de afgelopen maanden centraal hebben gesteld, en dat nu meer dan ooit van toepassing is. Want wat zijn wij trots op het onderwijs in Nederland!


Nu duidelijk is dat de scholen nog in elk geval tot en met de meivakantie gesloten blijven, willen we je graag advies geven over hoe om te gaan met de LVS-toetsen voor groep 3 tot en met 8 én je informeren over de ondersteuning die we je hier graag in bieden. 


Nu toetsen?

Eerst willen we graag – juist in deze periode – even stilstaan bij het waarom van toetsen: we toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen op de leerling. Dat is precies wat je straks waarschijnlijk wilt weten: hoe hebben mijn leerlingen zich de afgelopen periode ontwikkeld? Wat is er nodig in mijn onderwijsaanbod? We toetsen niet om af te rekenen; nooit, en nu al helemaal niet!


Nu we weten dat de leerlingen straks (minstens) 6 weken onderwijs op school gemist hebben, is deze vraag misschien nog wel essentiëler dan anders. Met elkaar weten we dat de manier waarop leerlingen in de onderwijs-op-afstand-situatie zich kunnen ontwikkelen sterk verschilt. Scholen maken verschillende keuzes in het aanbod. Voor het ene kind is het thuis leren makkelijker dan voor het andere, en helaas zijn er leerlingen die door de thuissituatie niet of nauwelijks aan leren toekomen.


Allemaal doen jullie alles om de leerlingen zo goed mogelijk door deze periode heen te coachen, maar jullie vragen je ook af: hoe komen ze terug, en hoe helpen we ze dan het best? Als we voorzichtig vooruitkijken, zullen jullie in de eerste weken na het opstarten veel aandacht hebben voor: hoe zitten de leerlingen in hun vel, wat heeft de periode thuis met hen individueel en als groep gedaan? Eerst weer een veilige schoolomgeving creëren, dat zal natuurlijk jullie eerste aandacht hebben. Daarna zal al snel de vraag zijn waar mogelijke hiaten in de ontwikkeling zitten. Welke leerlingen zijn gegroeid zoals verwacht, welke leerlingen minder, en welke misschien meer? Deze inzichten kan je gebruiken om zo goed mogelijk je onderwijsaanbod op aan te passen en zo elke leerling gelijke kansen te blijven bieden.


Advies 'Hoe ga ik de komende tijd om met de LVS-toetsen?'

Met bovenstaand doel voor ogen is ons advies:

  1. Neem – als het kan – de LVS E-toetsen in juni af op school. Als de scholen in de eerste helft van mei weer open gaan, hebben de leerlingen half juni ongeveer een maand onderwijs op school gehad. Interpreteer de uitkomsten vooral met als doel je onderwijsaanbod in de laatste periode van dit schooljaar en in de start van het nieuwe schooljaar vorm te geven. Zie de tips hieronder om hier concreet mee aan de slag te gaan.

  2. Lukt dit niet, neem dan de LVS E-toetsen af aan het begin van het nieuwe schooljaar. Wij zorgen voor een aangepaste normering. Op deze manier ontstaat er geen ‘gat’ in de doorgaande lijn van de leerling. Gaan de scholen toch later open of spelen er bij jullie andere redenen om niet in juni af te kunnen nemen, schuif de afnames dan sowieso door naar september of begin oktober. Zoals gezegd zorgen wij voor een aangepaste normering die dit ondersteunt. Het is natuurlijk ook mogelijk om sommige afnames wel in juni te doen, en andere in september. Zo wil je misschien wel Viseon al afnemen om te zien hoe je leerlingen er sociaal-emotioneel voor staan (> lees meer) en Begrijpend lezen in september doen.

  3. We herkennen de specifieke zorgen voor leerlingen van (nu) groep 7, rond de totstandkoming van het (voorlopig) schooladvies. Een tip is om voor deze groep – naast de LVS E-afname in juni – de Entreetoets af te nemen in september, om zo een evenwichtiger basis te krijgen voor het (voorlopig) schooladvies. De Entreetoets meet alle basisvaardigheden en geeft een goede voorspelling van het best passende brugklastype (> lees meer). Wij zorgen ervoor dat de Entreetoets nog tot de herfstvakantie afgenomen kan worden.

Aanvullende tips

  • Overweeg eerder op maat te toetsen. Toets op maat bij leerlingen die bijvoorbeeld thuis minder of niet gebruik hebben kunnen maken van het thuisonderwijs. Kies een (tussen)toets die een kwartjaar boven de laatste toets ligt. Bijvoorbeeld i.p.v. E6 de M6/E6 toets. Doordat al onze toetsen op dezelfde vaardigheidsschaal liggen, krijg je een mooie doorgaande lijn zonder de leerling te frustreren. 
     
  • Toets bij voorkeur digitaal. Nakijken van de toetsen gebeurt automatisch, tijd die je nu goed voor je leerlingen kunt gebruiken. Bovendien worden digitale toetsen automatisch verwerkt in het Computerprogramma LOVS, waar je gebruik kunt maken van analyses als de categorieën- of foutenanalyses. Zo kun je heel gericht aan de slag met je onderwijsaanbod. Juist nu zo essentieel! De LVS-toetsen Spelling 3.0, Rekenen-Wiskunde 3.0, Woordenschat 3.0, Rekenen-Basisbewerkingen en Viseon (voor sociaal-emotionele ontwikkeling) zijn overigens inmiddels webbased en op vrijwel elk device af te nemen. > Lees meer

  • Toets je op papier? Kies bij het Computerprogramma LOVS voor de optie fouten aanklikken of fouten invoeren, ook dan krijg je categorieënanalyses.

  • Werk je niet met het Computerprogramma LOVS? Kijk dan op Cito Portal voor categorieënoverzichten die je handmatig kunt invullen.


Afnemen in thuissituatie?

Goed om te weten: natuurlijk hebben we nagedacht over of we de LVS-toetsen ook kunnen laten afnemen in een thuissituatie. We hebben besloten dit niet te doen - de overtuiging om mee te werken aan gelijke onderwijskansen is bij ons diep geworteld. Door het ontbreken van een gecontroleerde afname-omgeving en het verschil in ondersteuning en werkwijze tussen leerlingen, is geen eerlijke duiding van resultaten meer mogelijk. Bovendien vinden we dat in een onderwijs-op-afstand-situatie alle aandacht moet uitgaan naar coaching en begeleiden, niet naar (vaardigheids)toetsing.


Vragen of ondersteuning nodig? We staan voor je klaar!

Met deze extra nieuwsbrief hopen we te beantwoorden aan de vragen en zorgen die er spelen. Zijn er nog andere onderwerpen of vragen die nu leven bij jou of je collega's? Deel het met ons. Heb je ondersteuning van ons nodig? We helpen je graag, neem vooral contact op met onze Klantenservice. Onze medewerkers staan (vanuit huis) paraat en kunnen jouw specifieke situatie doornemen en je voorzien van advies.


Via onze nieuwsbrieven en deze speciale pagina blijven we je zo goed mogelijk informeren. 


Ik wens je alle succes voor de komende weken!
Marleen Oosterink
Businessmanager primair onderwijs Cito BV


 
 
 

Vragen of hulp nodig?


Bel: (026) 352 11 11
Mail: klantenservice@cito.nl
Webcare: snel contact via FB en Twitter

> Antwoorden op veelgestelde vragen
 

Amsterdamseweg 13 • Arnhem, Gelderland 6814 CM • Netherlands • Klik hier om uit te schrijven.